توليد چربی بازساخته از مخلوط روغن آفتابگردان و فِليک سويا

توليد چربی بازساخته از مخلوط روغن آفتابگردان و فِليک سويا

امروزه، استری كردن به عنوان ابزاری كارآمد در دستكاری و نوآرايی مولكولی چربی ها در صنايع روغن، اهميت ويژه ای يافته است...

تجزیه و تحلیل شیمیایی، کنترل کیفیت و بسته بندی مسائل مربوط به روغن زیتون

تجزیه و تحلیل شیمیایی، کنترل کیفیت و بسته بندی مسائل مربوط به روغن زیتون

تجزیه و تحلیل شیمیایی، کنترل کیفیت و بسته بندی مسائل مربوط به روغن زیتون

امکان سنجی کاربرد فناوری نانو در مدیریت حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنایع روغن گیاهی

امکان سنجی کاربرد فناوری نانو در مدیریت حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنایع روغن گیاهی

امکان سنجی کاربرد فناوری نانو در مدیریت حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنایع روغن گیاهی

کاهش اثر لیپید اکسیداسیون بر روی روغن سویا با استفاده از جذب کننده UV

کاهش اثر لیپید اکسیداسیون بر روی روغن سویا با استفاده از جذب کننده UV

کاهش اثر لیپید اکسیداسیون بر روی روغن سویا با استفاده از جذب کننده UV

مقررات و شرایط گمرکی صادرات و واردات روغن های نباتی و چربی ها در روسیه

مقررات و شرایط گمرکی صادرات و واردات روغن های نباتی و چربی ها در روسیه

در این مقاله شما با مقررات و شرایط گمرکی صادرات و واردات روغن های نباتی و چربی ها در روسیه آشنا خواهید شد...

گرایش های معاصر در بسته بندی روغن های نباتی

گرایش های معاصر در بسته بندی روغن های نباتی

بسته بندی، برچسب زدن و ذخیره و انبارداری محصولات تقریباً نهایی ترین مرحله در هر فرآیند تولید هستند...

کاربرد نانولوله کربنی در جذب صابون در فرآیند تصفیه روغن های خوراکی

کاربرد نانولوله کربنی در جذب صابون در فرآیند تصفیه روغن های خوراکی

روغن تری گلیسرید خام و چربی از طیف گسترده ای از منابع گیاهی یا حیوانی به دست می آید که تحت فرآیند پالایش به منظور حذف آلاینده هایی قرار می گیرد که می توانند اثر منفی بر روی ظاهر، مزه و یا پایداری محصول نهایی داشته باشند...

افزایش ماندگاری و پایداری روغن های خوراکی با استفاده از ترکیبات نانو در فرایند تصفیه

افزایش ماندگاری و پایداری روغن های خوراکی با استفاده از ترکیبات نانو در فرایند تصفیه

خاك رنگبر ماده معدنی است که در فرآیند تصفیه روغن ها بکار می رود تولید خاك رنگبر از بتونیت (نامی تجاري براي خاك مونت موریلونیت) است با جوشانیدن خاك در محیط اسیدی ،شستشو با آب ، خشک کردن، آسیاب کردن و دانه بندی صورت می گیرد...

امکان سنجی کاربرد فناوری نانو در مدیریت حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنایع

امکان سنجی کاربرد فناوری نانو در مدیریت حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنایع

فلزات سنگین در زمره آلاینده های محیط زیست محیطی اند که مواجهه انسان با برخی از آنها از طریق آب طریق آب و مواد غذایی می تواند مسمومیت های مزمن و خطرناکی را ایجاد نمایند...

بسته بندی روغن زیتون، مسائل مربوط به کیفیت و پیش بینی عمر مفید

بسته بندی روغن زیتون، مسائل مربوط به کیفیت و پیش بینی عمر مفید

روغن زیتون در حال حاضر بسیار مورد توجه مصرف کنندگان روغن های نباتی در سراسر جهان قرار گرفته است و پیش بینی می شود...

بسته بندی و عمر مفید روغن های نباتی

بسته بندی و عمر مفید روغن های نباتی

کلمه oil (روغن) از کلمه لاتین oleum مشتق شده است که این کلمه در اصل برای روغن زیتون به کار می رفته...

خواص فیزیک و شیمیایی روغن دانه بزرك و اکسیداسیون آن در شرایط انجماد

خواص فیزیک و شیمیایی روغن دانه بزرك و اکسیداسیون آن در شرایط انجماد

برخی خواص فیزیکوشیمیایی روغن دانه بزرك 1 ایرانی از قبیل درصد روغن (25/44%)، ضریب شکست (47/1)، عدد پراکسید (Oil meqO2/Kg 21/7)، عدد اسیدي...

ویژگی های شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدوی تخم کاغذی

ویژگی های شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدوی تخم کاغذی

در این مطالعه خصوصیات شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدوی تخم کاغذی مورد بررسی قرار گرفت...

تاثير حرارت دهی مايكروويو بر خصوصيات  فيزيكی و شيميايی روغن های نباتی

تاثير حرارت دهی مايكروويو بر خصوصيات فيزيكی و شيميايی روغن های نباتی

در اين پژوهش، تاثير حرارت دهی ماكروويو بر ويژگی های فيزيكی و شيميايی روغن های آفتابگردان، سويا و بادام زمينی مورد بررسی قرار گرفت...

تأثیر تیمار دانه کلزا با مایکروویو بر کیفیت روغن استخراجی

تأثیر تیمار دانه کلزا با مایکروویو بر کیفیت روغن استخراجی

امروزه تقاضا برای روغن های استخراجی با روش پرس سرد افزایش یافته است. مسئله حائز اهمیت در بکارگیری این روش، راندمان پایین استخراج روغن و همچنین مقدار کم ترکیبات جزیی (فیتواسترولها و توکوفرولها) در روغن حاصل در مقایسه با روش استخراج با حلال است...

  1     2    3    4    5    6