بسته بندی روغن زیتون، مسائل مربوط به کیفیت و پیش بینی عمر مفید

تاریخ ثبت: 13 شهریور 1395
روغن زیتون در حال حاضر بسیار مورد توجه مصرف کنندگان روغن های نباتی در سراسر جهان قرار گرفته است و پیش بینی می شود که مصرف کنندگان آن هر روز افزایش داشته باشد و چالشی جدید برای صنایع غذایی جهت تولید بسته بندی و نگهداری آن به وجود آورد.


برای دانلود این پژوهش می توانید اینجا کلیک کنید.