کاربرد نانولوله کربنی در جذب صابون در فرآیند تصفیه روغن های خوراکی

تاریخ ثبت: 31 شهریور 1395

گردآورنده: خاور ادهمیروغن تری گلیسرید خام و چربی از طیف گسترده ای از منابع گیاهی یا حیوانی به دست می آید که تحت فرآیند پالایش به منظور حذف آلاینده هایی قرار می گیرد که می توانند اثر منفی بر روی ظاهر، مزه و یا پایداری محصول نهایی داشته باشند. این آلاینده ها شامل اسیدهای چرب آزاد، مقادیر کم فلزات، فسفولیپیدها، رنگدانه ها و محصولات اکسیداسیون است. یک گام مهم در فرایند تصفیه شامل استفاده از یک ماده جاذب برای حذف آلاینده ها از نوعی از روغن است. در سال های اخیر، نانولوله های کربنی (CNTs) نوعی از مواد جاذب با خصوصیات جالب و کم هزینه می باشد که توجه زیادی را برای جذب آلاینده ها از نمونه های زیست محیطی به خود جلب کرده است. در کار حاضر، نانولوله هاي کربنی چند دیواره براي جذب صابون و ناخالصی هاي روغن استفاده شده است. ابتدا نانولوله  کربنی چند دیواره با 3HNO اصلاح شده و پس از آن به عنوان جاذب استفاده گردید. اثر پارامترهای تجزیه ای، از قبیل مقدار نانولوله کربنی، زمان استخراج و دما مورد بررسی قرار گرفت. مقدار بهینه نانولوله کربنی 35 میلی گرم به دست آمد. دما و زمان جذب به ترتیب 60 C°و 10 دقیقه به دست آمد. با استفاده از این روش مقدار صابون به 122 ppm کاهش یافت که براي صنعت روغن رضایت بخش می باشد.


برای دانلود این پژوهش می توانید اینجا کلیک کنید.