رشد تولید و صادرات روغن پالم مالزی در ماه مارس

تاریخ ثبت: 30 فروردین 1396

تولید روغن پالم، صادرات و میزان ذخایر آن در مالزی در ماه مارس بالاتر از انتظارات قبلی بوده است. در نیمه دوم ماه مارس تولید روغن پالم در این کشور به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و باعث شده تا تولید روغن پالم خام در این ماه به 1.46 میلیون تن برسد که 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است در زمانی که تولید به خاطر خشکسالی به شدت افت کرده بود.

در ماه های ژانویه تا مارس 2017 تولید روغن پالم خام در مالزی به 4 میلیون تن رسیده که نسبت به رقم تولید 3.39 میلیون تنی در زمان مشابه در سال قبل و رقم 3.78 میلیون تنی در دو سال قبل بیشتر است. اما با توجه به ذخایر بسیار کوچک این محصول در ابتدای ماه ژانویه، مجموع ذخایر آن در پایان ماه مارس نسبت به سال قبل در حدود 0.4 میلیون تن پایین تر می باشد.

در ماه مای متوسط بازده تولید درختان پالم به تقریبا 98 درصد متوسط پنج سال قبل رسیده و احتمالا در ماه های پیش رو نیز بالاتر برود. ما برآورد می کنیم که رشد بازده تولید به طور فصلی در ماه آوریل و ماه های بعد از آن مخصوصا در مناطق صباح و ساواراک افزایش داشته باشد.

نکته مهم در این زمان از سال، نیروی انسانی می باشد زیرا با افزایش بازده تولید درختان پالم کارگران بیشتری نیاز است تا بتوانند میوه های درختان پالم را بچینند. در غیر این صورت با تاخیر در برداشت ممکن است بازده تولید روغن پالم آن ها کمتر شود. برخی از باغداران در مالزی نگران مسأله نیروی انسانی هستند چون ممکن است این مشکل مانع از برداشت به موقع محصولات و در نتیجه تخریب میوه های پالم شوند.

در نیمه دوم ماه مارس هم میزان صادرات و هم میزان واردات بالاتر از سطح انتظارات بوده انتظار می رود میزان صادرات در 10 روز ابتدایی ماه آوریل نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش داشته باشد. این افزایش بر اساس گزارش سازمان Intertek در حدود 21 درصد و بر اساس گزارش سازمان SGS در حدود 25 درصد اعلام شده است که بیشترین حجم صادرات نیز به کشورهای خاورمیانه و اروپا خواهد بود.

با این حال میزان صادرات روغن پالم از مالزی در ماه های ژانویه تا مارس 2017 تنها کمی نسبت به سال قبل بیشتر شده است.

مجموع ذخایر روغن پالم در مالزی در پایان ماه مارس در حدود 100 هزار تن افزایش داشته و به 1.55 میلیون تن رسیده است که این رقم نسبتا کوچک بوده زیرا در سال قبل در زمان مشابه این رقم 1.89 میلیون تن و در متوسط پنج سال قبل این رقم 1.91 میلیون تن گزارش شده بود.

ذخایر روغن هسته پالم مالزی نیز در پایان ماه مارس به 231 هزار تن افزایش داشته است که از رقم 199 هزار تنی در سال قبل بالاتر می باشد. البته این رقم بسیار کوچک تر از رقم 308 هزار تنی میزان ذخایر در متوسط پنج سال گذشته است.

در ماه مارس و همچنین در مدت ماه های ژانویه تا مارس 2017 میزان صادرات و همچنین مصرف داخلی روغن هسته پالم در مالزی نسبت به زمان مشابه در سال قبل افت بالایی داشته است.