پیش بینی رکورد تولید و صادرات بادام زمینی در آرژانتین

تاریخ ثبت: 07 اردیبهشت 1396
در ماه های آوریل 2017 تا مارس 2018 به نظر می رسد که منابع صادراتی بادام زمینی در آرژانتین افزایش بالایی داشته باشد و حداقل به 73 هزار تن برسد که البته بستگی زیادی به میزان تولید محصول امسال و میزان بازده تولید دارد.
در حال حاضر برداشت بادام زمینی در این کشور زودتر از موعد شروع شده و در منطقه کوردوبا در حدود 11 درصد از مزارع به پایان رسیده است زیرا در این منطقه بیشتر گیاهان بادام زمینی بالغ شده و آماده برداشت شده اند. تاکنون در فصل جاری بازده تولید بالا بوده و شرایط محصولات تولیدی از لحاظ کیفیت عالی گزارش شده است.
باتوجه به شرایط موجود برای اولین بار تولید بادام زمینی در آرژانتین به حداقل 1 میلیون تن خواهد رسید. در حالی که در سال قبل این رقم در حدود 0.81 میلیون تن گزارش شده بود. برخی کارشناسان محلی اعتقاد دارند که تولید امسال بادام زمینی آرژانتین حتی از رقم 1 میلیون تنی نیز فراتر خواهد رفت.
با در نظر گرفتن قیمت های بالای کنونی بادام زمینی به نظر می رسد در ماه های آتی هم فروش کشاورزان آرژانتینی و هم میزان صادرات بادام زمینی آن ها افزایش داشته باشد و حتی ممکن است در ماه های آوریل تا سپتامبر 2017  به 400 هزار تن نیز برسد در حالی که در زمان مشابه در سال قبل میزان صادرات آن در حدود 348 هزار تن بوده است.