کاهش روغن کشی سویا در ایالات متحده امریکا با وجود افزایش سودآوری

تاریخ ثبت: 07 اردیبهشت 1396
در ایالات متحده و در منطقه غرب میانه بارش باران و رطوبت بالا موجب شده تا کاشت محصولات بهاره با تاخیر مواجه شود. البته هنوز این مسئله به مرز بحران نرسیده است. تا روز 16 آوریل کاشت ذرت در این منطقه به 6 درصد از مساحت در نظر گرفته شده رسیده است (در مقابل 12 درصد در زمان مشابه در سال قبل و 9 درصد در متوسط پنج سال قبل) در حالی که کاشت گندم زمستانه در 13 درصد از مزارع به پایان رسیده (در مقابل 25 درصد در سال قبل و 21 درصد در متوسط پنج سال قبل). این میزان کاشت برای پنبه دانه به 8 درصد رسیده است (در مقابل 7 درصد رد سال قبل و 8 درصد در متوسط پنج سال قبل).
در مورد سویا هنوز گزارشی منتشر نشده است اما به نظر می رسد که در برخی از ایالات های جنوبی وضعیت کاشت مطلوب باشد. تا روز 16 آوریل در ایالت می سی سی پی 43 درصد از مزارع در نظر گرفته شده برای کاشت سویا به زیر کشت رفته اند (در مقابل 18 درصد در سال قبل و 18 درصد در متوسط پنج سال قبل) این میزان کاشت برای ایالت لوئیزیانا به 36 درصد رسیده (در مقابل 12 درصد در سال قبل و 17 درصد در متوسط پنج سال قبل). در ایالت آرکانزاس نیز میزان کاشت سویا در حدود 24 درصد بوده (در مقابل 11 درصد در سال قبل و 10 درصد متوسط).
در هفته منتهی به 13 آوریل صادرات سویا از ایالات متحده به طور فصلی کاهش داشت اما باز هم از کمبود صادرات از برزیل بهره برد. با این شرایط ایالات متحده توانست در حدود 431 هزار تن سویا را صادر کند که نسبت به سال قبل بالاتر بود و بیشتر آن به کشورهای چین و اتحادیه اروپا صادر شد.
در ماه مارس روغن کشی از سویا در ایالات متحده پایین تر از انتظارات بود و دوباره نسبت به سال قبل در حدود 2 درصد کاهش داشت و به حدود 4.43 میلیون تن رسید با وجود این که در حال حاضر سودآوری روغن کشی سویا در حدود 77 سنت در هر باشل قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان NOPA اعضای این سازمان در ماه مارس در حدود 153 میلیون باشل سویا را روغن کشی کرده اند در حالی که آن ها در ماه فوریه در حدود 143 میلیون باشل و در سال قبل در حدود 157 میلیون باشل را روغن کشی کرده بودند.
کاهش روغن کشی سویا در این کشور در طی ماه های فوریه تا مارس باعث شد تا رشد سالانه کمی محدود تر شود به طوری که این رشد در طی ماه های سپتامبر 2016 تا مارس 2017 نسبت به زمان مشابه در یک سال قبل از آن تنها 2 درصد افزایش داشته باشد. این امر موجب شده است تا منابع دانه سویا در ایالات متحده در حدود رکوردهای قبلی قرار بگیرد.
مصرف داخلی روغن سویادر ماه مارس نسبت به میزان آن در زمان مشابه در سال قبل کاهش داشت که دلیل آن علاوه بر کاهش تقاضا در بخش تولید بیودیزل مربوط به کاهش تقاضاها در بخش خوراکی نیز بود. برآورد ما این است که مصرف روغن سویا در ایالات متحده در ماه های اکتبر 2016 تا مارس 2017 برای تمامی مصارف به حدود 4.4 میلیون تن رسیده باشد که 1 درصد نسبت به زمان مشابه در فصل قبل کمتر است. تمامی این کاهش مصرف نیز در ماه های ژانویه تا مارس 2017 رخ داده است.
با شرایط کنونی پیش بینی می شود میزان ذخایر روغن سویا در ایالات متحده در پایان ماه مارس در حدود 1.02 میلیون تن باشد که بالاتر از پیش بینی های قبلی است اما باز هم کمتر از میزان آن در زمان مشابه در سال می باشد.
همانند مصرف روغن سویا، مصرف کنجاله سویا نیز در ایالات متحده کمتر شده است این در حالیست که صادرات این محصول رو به افزیش بوده و در مجموع باعث شده است تا ذخایر داخلی کنجاله سویا در این کشور کاهش داشته باشد.
با توجه به شرایط موجود از ماه اکتبر 2016 تاکنون رشد مصرف سالانه کنجاله سویا در ایالات متحده نسبت به سال قبل تنها 1 درصد بوده است.