رشد واردات دانه های روغنی و فرآورده های آن به کره جنوبی

تاریخ ثبت: 10 اردیبهشت 1396

واردات دانه های روغنی و فرآورده های آن ها به کره جنوبی در ماه مارس افزایش داشته زیرا تقاضا در این کشور بالا بوده و تولید داخلی جوابگوی این رشد تقاضاها نبوده است.

در این فصل تولید سویا در کره جنوبی به پایین ترین میزان چند سال گذشته یعنی تنها رقم 75 هزار تنی رسیده است. همچنین در ماه های ژانویه تا مارس 2017 نیز کره جنوبی در حدود 300 هزار تن واردات سویا انجام داده است.

واردات 17 نوع روغن نباتی و چربی در ماه های ژانویه تا مارس 2017 به این کشور به رقم 301 هزار تنی افزایش داشته که بیشترین حجم واردات مربوط به روغن پالم و روغن سویا بوده است. این به معنی افزایش مصرف داخلی در کره جنوبی می باشد.

واردات کنجاله سویا در ماه مارس به کره جنوبی نسبت به سال قبل بیشتر شده اما در مجموع میزان واردات هم در ماه های ژانویه تا مارس و هم در ماه های اکتبر 2016 تا مارس 2017 نسبت به سال قبل کاهش داشته است. کنجاله سویا در حال حاضر در رقابت با واردات غلات خشک (DDGS) می باشد زیرا واردات غلات خشک در ماه های اکتبر 2016 تا مارس 2017 به این کشور به حدود 552 هزار تن رسیده که 97 درصد آن از ایالات متحده صادر شده است و نسبت به میزان واردات این محصولات در زمان مشابه در سال قبل از آن 100 هزار تن بیشتر شده است.