احتمال افزایش 0.5 میلیون تنی صادرات کلزا از اوکراین

تاریخ ثبت: 10 اردیبهشت 1396

پیش بینی می کنیم صادرات کلزا از اوکراین در فصل زراعی 2018-2017 در حدود 0.5 میلیون تن افزایش داشته باشد و به بالاترین میزان در طی سه سال گذشته یعنی رقم 1.5 میلیون تن باشد که این یعنی افزایش صادرات به اتحادیه اروپا که اصلی ترین مشتری کلزای اوکراین است. علاوه بر اتحادیه اروپا برآورد ما این است که صادرات کلزای اوکراین به دیگر کشورهای نیز افزایش داشته باشد زیرا قیمت آن نسبت به به دیگر صادرکننده ها کمتر است.

در حال حاضر قیمت آتی کلزای اوکراین برای صادرات در ماه جولای در حدود 375 تا 385 دلار در هر تن است در حالی که در همین زمان در سال قبل قیمت آن بین 400 تا 410 دلار در هر تن بوده است.

روغن کشی کلزا در اوکراین نیز در ماه های جولای 2017 تا ژوئن 2018 افزایش پیدا خواهد کرد که این به معنی افزایش صادرات روغن کلزا و کنجاله کلزا از این کشور خواهد بود. بالارفتن منابع کلزا در اوکراین باعث خواهد شد که کارخانه های روغن کشی در این کشور وضعیت عالی ای داشته باشند زیرا ممکن است تولید آفتابگردان در این کشور پایین تر از سطح سال 2017 باشد.

افزایش کاشت کلزای زمستانه در پاییز سال 2016 (رشد 37 درصدی نسبت به سال قبل) و شرایط آب و هوایی مطلوب باعث شده است تا احتمالا امسال تولید کلزا در اوکراین به 2 میلیون تن برسد (در واقعی رقمی که در حال حاضر پیش بینی می شود). البته ممکن است با توجه به شرایط آب و هوایی تا زمان برداشت بازده تولید بالاتر برود و رقم نهایی تولید نیز بیشتر از رقم برآوردی کنونی باشد.

باران گسترده در مرکز و جنوب اوکراین در هفته منتهی به 15 آوریل رخ داده و باعث شده تا رطوبت خاک در این مناطق بهبود داشته باشد و باعث شود تا شرایط برای رشد محصولات زمستانه و کاشت محصولات بهاره بسیار مطلوب تر شود.