روغن خام آفتابگردان

توضیحات:
این روغن از مغز دانه های آفتابگردان به دست می آید.
رنگ آن زرد کم رنگ و از بسیاری از جهات شبیه روغن زیتون است .
بو و طعم آن مطبوع و بسیار رقیق است . در حرارت های پایین به صورت مایع است .
مقدار روغن در دانه های خشک شده که در هوا حدود 7% رطوبت داشته باشند ، به طور متوسط 28% است ، ولی مقدار روغن در مغز آن بین   45-55%متغیر است افزایش اندیس یدی آن به محل کشت ، درجه حرارت ، حاصل خیزی خاک و رطوبت بستگی دارد .

ولی آنچه به صورت تجاری عرضه می شود ، به دلیل اختلاط روغن هایی با منشا های مختلف دارای اندیس یدی در محدوده باریکی است . ترکیب اسیدهای چرب در روغن آفتابگردان به آن امتیاز ویژه ای از نظر خوراکی می دهد . چون مقدار اسیدهای چرب اشباع شده آن مثل اسید پالمتیک ، لینوییک و استئاریک نسبتا کم است . به دلیل پایین بودن اسید لینوئیک قابلیت نگهداری آن عالی است . روغن آفتابگردان دارای کیفیت عالی برای پخت و پز و استفاده در سالاد می باشد . در بیشتر کشورهای اروپایی و ایران برای تهیه روغن نباتی هیدروژنه و مارگارین از آن استفاده می شود . از آنجایی که نقطه دود آن بالاست ، برای سرخ کردن نیز می توان از آن استفاده کرد ، گرچه گزارش شده که این روغن در اثر درجه حرارت پلیمریزه شده و بهتر است از آن برای سرخ کردن سیب زمینی استفاده نشود .

آفتابگردان روغن خام کاملا زرد دارد ، ولی پس از تصفیه کم رنگ و گاهی بی رنگ می شود . مقدار مواد ضد اکسیداسیون آن کم است .
از خصوصیات دیگر روغن آفتابگردان وزن مخصوص 0.905 - 0.91،اندیس صابونی189-194 و اندیس یدی 110-145 است . روغن آفتابگردان حدود 3.5-6.5% اسید پالمتیک ، 13-13.3% اسید استئاریک و 20-40% اسید اولئیک است.

و دارای ویژگی های زیر می باشد:
میزان اسید چرب اشباع حدود %12
میزان اسید چرب امگا9 حدود %23
میزان اسید چرب امگا6 حدود %66
میزان اسید چرب امگا3 حدود %3


آنالیز محصول:

SPECIFIC GRAVITY ( AT 20 C), G/CM3: 0,918 - 0,923
REFRACTIVE INDEX ( AT 40 C): 1,461 - 1,468
SMOKE POINT, C: MIN +/- 10C
FLASH POINT, C: MIN +/- 10C
COLOUR: RED ( ON LOVIBOND CELL )
CONSISTENCY: LIQUID VISCOUS +20C SPECIFIC FOR THIS
ODOUR, TASTE: PRODUCT
QUALITY AND FOOD SAFETY PARAMETER MAX
PEROXOSIDE VALUE, MEQ.O2/KG: 15
MOISTURE AND VOLATILE SUBSTANCES, % : 0,2
ACID VALUE, MG KOH/G: 4,0
IODINE VALUE, GJ2/100G: 118 - 141
INSOLUBLE IMPURITIES, %: 0,05
SOAP CONTENT, %: 0,005
SOAPONIFICATION VALUE, MG KOH/KG: 188 - 141
UNSOAPONIFICATION MATTERS, % : < 15