روغن صاف سفارشی

توضیحات:آنالیز محصول:
انرژی حاصل از 100 گرم روغن : 900 کلیو کالری
اسید چرب غیر اشباع (چند پیوندی) : حدود 10 گرم
اسید چرب لینولئیک: حدود 9 گرم
اسید چرب لینولنیک: حدود 1 گرم
اسید چرب غیر اشباع (تک پیوندی)(اسید چرب اولئیک): حدود 45 گرم
کلسترول: صفر
کربوهیدرات: صفر
پروتئین: صفر
موم: صفر
بتاکاروتن: حداکثر 10 PPM
آنتی اکسیدانت(TBHQ-BHT-BHA): حداکثر 120 PPM
تاریخ تولید و انقضا:دوساله