اخبار

طي دو تا سه دهه گذشته، نرخ حقوق ورودي شكر در ايران دستخوش تغييرات بسياري قرار گرفته اســت. طبق آمارهاي...
مشاهده خبر
میزان تولید داخلی شــکر در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱٫۶۱ میلیون تن برآورد شده است. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶...
مشاهده خبر
كشت بهاره چغندرقند از اوايل اسفند تا ارديبهشت ماه صورت ميگيرد و زمان برداشت آن نيز از اواخر شهريور تا...
مشاهده خبر
عمده تولید شکر کشور در کشت بهاره اتفاق می افتاز مجموع 8 میلیون چغندر ورودی به کارخانجات قند و شکر...
مشاهده خبر
آمارهای ارایه شده در این صفحه نشان میدهد پس از چند سال که با افزایش تولید داخلی شکر، واردات این...
مشاهده خبر
ايران يكي از هفت كشور جهان است كه از نظر تنوع اقليمي و عرض جغرافيايي، از شرايط توليد شكر از...
مشاهده خبر
تا سال 2015 شکر تولیدی نسبت به مصرف اسپرد 10 میلیون تنی داشت اما از آن سال به بعد این...
مشاهده خبر
  در تجارت جهاني شكر، برزيل جايگاه بزرگترين كشور صادركننده را به خود اختصاص داده است و چين نيز در...
مشاهده خبر
اقتصاد شکر
خرداد 8, 1401

اقتصاد شکر

اگرچه بازار شکر در اقتصادهای توسعه یافته مانند آمریکای شمالی و اروپای غربی اشباع شده است، اما در مناطق نوظهور...
مشاهده خبر