اخبار

شکر علاوه بر ارائه طعم شیرین، کارکردهای مختلفی را در صنایع غذایی انجام می دهد. به عنوان نگهدارنده استفاده می...
مشاهده خبر
چغندر قند، گیاه دو ساله ریشه ای است که در زیرزمین رشد می کند. معمولا در آب و هوای معتدل...
مشاهده خبر
مجمع عمومی به تاریخ 15 بهمن 1399 به دلیل حضور 20 درصد سهامداران به حد نصاب نرسید.
مشاهده خبر
پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 30 دی 1400 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتی...
مشاهده خبر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان – نماد: قشرين موضوع: آگهی...
مشاهده خبر