حقوق و عوارض واردات شکر در ایران

طي دو تا سه دهه گذشته، نرخ حقوق ورودي شكر در ايران دستخوش تغييرات بسياري قرار گرفته اســت. طبق آمارهاي انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر ايران، در آغاز دهه ۸۰ تعرفه واردات شكر خام ۱۰۰ درصد و تعرفه واردات شكر سفيد ۱۵۰ درصد تعيين شده بود؛ پس از آن هر سال اين نرخ با تغيير همراه بوده و در برخي سالها نرخ حقوق ورودي شكر خام حتي به تقريبا ۴ درصد و نرخ حقوق ورودي شكر سفيد نيز به ۱۰ درصد رسيد. با اين حال طبق آخرين مصوبه دولت در ارتباط با تغييرات تعرفه اي (مربوط به 01/01/1395 نرخ حقوق ورودي شكر خام در ايران معادل ۲۶ درصد و نرخ حقوق ورودي شكر سفيد معادل ۵۵ درصد است. با نگاهي به نرخ حقوق ورودي در كشورهاي بزرگ توليدكننده شكر، مشاهده ميشود كه اكثر اين كشورها حمايتهاي تعرفه اي بالای نسبت به واردات شكر خود قائل شده اند. براساس آمارهاي سازمان تجارت جهاني، نرخ تعرفه شكر در هند ۶۰ درصد، در چين ۵۰ درصد، در تايلند ۹۴ درصد و در برزيل ۱۶ درصد است.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید