آمار واردات شکر به ایران

واردات شکر

آمارهای ارایه شده در این صفحه نشان میدهد پس از چند سال که با افزایش تولید داخلی شکر، واردات این محصول روندی کاهنده را تجربه و در سالهای ۱۳۹۳ تا 1397 به زیر یک میلیون تن رسید وحتی در ۱۳۹۷ موفق به ثبت کمترین رقم واردات شــدیم اما در سه سال بعدی یعنی سالهای 1398 تا 1400 واردات شکر دوباره به بالای یک میلیون تن رسیده است. نکته قابل اعتنای دیگر درهمین جدول تغییر نسبت واردات دولتی به واردات کل است. دراین سالهای تازه سپری شده که نرخ تبدیل دلار به ریال افزایش یافت و به ویژه پس از اینکه دلار 4200 تومانی از واردات شکر حذف شد و نیز قیمت گذاری دستوری نیز بساطش برچیده شد، فعالیت بخش خصوصی در بازار واردات شکر کاهش چشمگیری را تجربه کرد. ارقام رسمی نشان میدهند در سال 1400 که ارز ارزان دیگر وجود خارجی نداشت، واردات دولت 4 برابر واردات بخش خصوصی شده است. به نظر میرسد بخشی از واردات شکر از سوی بخش خصوصی در سالهای قبل از حذف دلار ترجیحی ثبت سفارش شده است.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید