بازدید فرماندار مشهد از کارخانه صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن shirin-5-1024x484-1.jpeg است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن shirin-3-1024x484-1.jpeg است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن shirin-9-1024x484-1.jpeg است
دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید