شکر ایران از چغندر استحصال می شود یا نیشکر؟

چغندر قند یا نیشکر؟

ايران يكي از هفت كشور جهان است كه از نظر تنوع اقليمي و عرض جغرافيايي، از شرايط توليد شكر از هر ۲ محصول چغندرقند و نيشكر برخوردار است؛ اما برخالف آمار جهاني سهم توليد شكر با پايه چغندرقند نسبت به نيشكر بيشتر است و در حدود ۶۰ درصد از شكر توليدي در ايران، از فرآوري چغندر حاصل ميشود. ازنظر تكنولوژي، صنعت شكر در كشور وضعيت خوبي قرار ندارد. 3۵كارخانه توليد شكر چغندري و ۹ كارخانه شكر نيشكري تأسيس شده است در ايران مجموعا كه از اين آمار، تنها 37 كارخانه فعال هستند.
دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید