مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت اول به حد نصاب قانونی نرسید

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 30 دی 1400 جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان (سهامی عام) به شماره ثبت 9128 و شناسه ملی 10100383781 در ساعت 15:00 مورخ 20 بهن 1400 در محل دعوت، به حدنصاب قانونی نرسید و لذا جلسه مذکور برگزار نگردید.

 

 

 

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید