چغندر، کشت و عیار آن در ایران

عیار چغندر

كشت بهاره چغندرقند از اوايل اسفند تا ارديبهشت ماه صورت ميگيرد و زمان برداشت آن نيز از اواخر شهريور تا پايان آذرماه است. عيار چغندر حاصل بين ۱۶ تا ۲۰ درصد است. كشت پاييزه چغندر از اواخر شهريورماه تا اوايل آذرماه انجام ميشود و دوره برداشت آن از اواخر فروردين تا اواخر خردادماه است. همچنين عيار چغندرقند پاييزه بين ۱۴ تا ۱۶ درصد است. در سال زراعي ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سطح زير كشت چغندرقند بهاره در كشور بيش از ۱۰۰ هزار هكتار و سطح زير كشت چغندرقند پاييزه بيش از ۲۰ هزار هكتار بوده است. بطور کلی استان خراسان پرعیارترین چغندر را در کشور کشت میکند و بعد از این استان آذربایجان و اصفهان در جایگاه های بعدی قرار دارند.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن Screenshot_2022-05-28_162020-removebg-preview.png است

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید