ترین های صنعت شکر در جهان

  در تجارت جهاني شكر، برزيل جايگاه بزرگترين كشور صادركننده را به خود اختصاص داده است و چين نيز در واردات شكر رتبه اول را دارد. براساس پيشبيني ها واردات جهاني شكر نســبت به صادرات آن پراكنده تر خواهد بود، از اين نظر كه كشــورهاي بيشتري به واردات اين کالا مبادرت مي ورزند. براساس آمارها، آسيا و اقيانوسيه و آفريقا بيشترين رشد را در تقاضاي وارداتي شكر تجربه خواهند كرد. به طور متوسط طي سالهاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، چين و اندونزي واردكنندگان پيشرو شكر در جهان بوده اند و اتحاديه اروپا در رده پس از آنها قرار داشته است. در عين حال انتظار ميرود طي افق چشم انداز چين و اندونزي و ايالات متحده امريكا واردكنندگان عمده اين محصول باشند.

نیشکر به طور متوسط حدود ٨٠ درصد از تولید جهانی قند و شکر را در سطح دنیا تشکیل می دهد. برزیل با حدود 750 میلیون تن تولید نیشکر حدود 40 درصد تولید نیشکر دنیا را به خودش اختصاص داده است و پس از آن کشورهای هند و چین و تایلند در جایگاه های بعدی قرار دارند. روسیه بزرگترین تولید کننده چغندر قند در جهان است و سازمان فائو نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده اعلام کرده است: روسیه در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ در بخش چغندر قند حدود ۳۴ میلیون تن تولید داشته است و در صدر تولیدکنندگان قرار گرفته است. ایاالت متحده با رقم زدن تولیدی بالغ بر ۳۰ میلیون تن در جایگاه بعدی قرار دارد و آلمان با ۸ میلیون تن در جایگاه سوم تولیدکنندگان برتر چغندر قند جای گرفته است.

 

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید